Wykształcenie wyższe - administracja publiczna. Ukończyłem studia podyplomowe - specjalizacja zarządzanie i pośrednictwo nieruchomościami. Przez ponad 20 lat byłem redaktorem naczelnym najstarszej gazety lokalnej w Warszawie - „Informatora Ochoty i Włoch”, a także w latach 1993 – 2000 zastępcą dyrektora i sekretarzem Gminy Warszawa Centrum. Pracowałe jako kierownik działu reklamy w Ośrodku Kultury Ochoty i dyrektor Gabinetu Politycznego Wojewody. Na terenie Ochoty byłe inicjatorem wielu akcji, wydarzeń i inicjatyw lokalnych oraz współtwórcą Warszawskiego Towarzystwa Prasy Lokalnej.... czytaj więcej

Powiązane zagadnienia


Tu jesteś: irembertow.pl » blogi » Grzegorz Wysocki o mnie - BLOG - Rembertów na iRembertów.pl

O mnie

Wykształcenie wyższe - administracja publiczna. Ukończyłem studia podyplomowe - specjalizacja zarządzanie i pośrednictwo nieruchomościami.

Przez ponad 20 lat byłem redaktorem naczelnym najstarszej gazety lokalnej w Warszawie - „Informatora Ochoty i Włoch”, a także w latach 1993 – 2000 zastępcą dyrektora i sekretarzem Gminy Warszawa Centrum. Pracowałe jako kierownik działu reklamy w Ośrodku Kultury Ochoty i dyrektor Gabinetu Politycznego Wojewody.

Na terenie Ochoty byłe inicjatorem wielu akcji, wydarzeń i inicjatyw lokalnych oraz współtwórcą Warszawskiego Towarzystwa Prasy Lokalnej. Stworzyłem na Ochocie Pracownię Ceramiczną „Angoba”.

W 2013 roku byłem inicjatorem i współtwórcą wystawy „Orzeł, Pogoń i Archanioł” – poświęconej 150 rocznicy powstania styczniowego.

W 2000 roku byłem jednym z inicjatorów budowy parku przy Dworcu Zachodnim, który po latach starań jest w fazie projektu wykonawczego finansowanego dzięki mieszkańcom z budżetu partycypacyjnego. Jestem założycielem Stowarzyszenia Kupców Targowiska Banacha i twórcą Społecznego Komitetu Obrony Bazaru Banacha. W wyniku działalności tych instytucji władze odstąpiły od likwidacji bazaru i obecnie na tym terenie została wybudowana hala targowa. Byłem organizatorem Akademii Samorządowej Informatora kształcącej kandydatów na radnych z całej Warszawy.

W 1996 roku w wyniku zamiaru budowy trasy przez Pole Mokotowskie stworzyłem Komitet „Ocalmy Pole Mokotowskie”, który koordynował protesty społeczne w tej sprawie, co doprowadziło do odstąpienia władz od tego projektu. Jestem inicjatorem konkursu „Dla Dobra Wspólnego”, w którym promuje się i nagradza organizacje lub osoby prywatne, które wyróżniają się w działalności społecznej na Ochocie.

W 1995 roku otrzymałem Nagrodę Dyrektora Dzielnicy Ochota za zorganizowanie imprezy plenerowej „Noc Świętojańska”.

Byłem współtwórcą Stowarzyszenia Właścicieli Lokali, które przez lata szkoliło i uświadamiało właścicieli mieszkań w dziedzinie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.

Jestem członkiem założycielem Ruchu Edukacji Narodowej. Byłem uczestnikiem protestu głodowego w obronie historii w szkołach. Jestem członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa oraz spółdzielni dziennikarskiej Media WNET.

Byłe również zaangażowany w działalność opozycji demokratycznej lat osiemdziesiątych poprzez działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W 2013 roku zostałem odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski.

Jestem założycielem ugrupowania lokalnego - Ochocka Wspólnota Samorządowa oraz członkiem zarządu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.

Od grudnia 2014 jestem Zastępca Burmistrza dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Urodziłem się w 1964 roku. Jestem żonaty i jestem ojciec dwóch synów. Bezpartyjny.

Copyright © CMC Media dla irembertow.pl - Rembertów 2019